OUTEIRO DO RAPOSO – CUNTIS

OUTEIRO DO RAPOSO
Parcela destinada a monte arbolado con una superficie de 6.026 m². LINDA CON LA PISTA ASFALTADA DE VILAR A ARCOS DE FURCOS